Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές

Κατατέθηκε σχέδιο Νόμου σχετικά με την προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη. 


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 26 
Το άρθρο 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98

 Βαθμολογική ένταξη

1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, συνυπολογιζομένου τυχόν πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών - μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη. 

5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης.

6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί προ του διορισμού, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπ’ όψη εφόσον αποδεικνύεται.»

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ όπως κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Μπαλτάς: Η Ροτόντα είναι πολιτισμικό μουσείο και όχι θρησκευτικός ναός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Μπαλτάς: Η Ροτόντα είναι πολιτισμικό μουσείο και όχι θρησκευτικός ναός [βίντεο]


15|01|2016
Συνάντηση με τη διοίκηση του ΚΘΒΕ και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των ηθοποιών, είχε ο υπουργός Πολιτισμού, Αριστείδης Μπαλτάς στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στο θέμα των χρεών του ΚΘΒΕ και τα χρήματα που οφείλονται στους εργαζόμενους ο κ. Μπαλτάς δήλωσε ότι το Θέατρο είναι σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν ωστόσο κάποια συγκεντρωμένα χρέη τα οποία είναι αποτελέσματα προηγούμενων κυβερνήσεων.

Σε σχετική ερώτηση για τη Ροτόντα και το σταυρό που πρόκειται να τοποθετηθεί καθώς και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτή η κίνηση, ο κ. Μπαλτάς είπε ότι είναι ένα πολιτισμικό μουσείο και όχι θρησκευτικός ναός.

Αναφερόμενος στις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου, στην Εγνατία και τη διατήρησής τους η μη στον σταθμό, γεγονός που έχει προκαλέσει και την διχογνωμία ανάμεσα στην Αττικό μετρό και το δήμο Θεσσαλονίκης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η απόφαση του υπουργείου να παραμείνει το κομμάτι του μετρό στην Εγνατία μένει ως έχει και ότι οι αντιδράσεις στο σημείο έχουν μειωθεί κατά πολύ.


Να σημειωθεί ότι αύριο ο κ. Μπαλτάς θα επισκεφθεί την Ροτόντα μαζί με τον δήμαρχο Γ. Μπουτάρη. Στη συνέχεια θα πάει στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό ενώ το μεσημέρι θα έχει συναντήσεις με διευθυντές μουσείων της πόλης.