Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Λειτουργία Μουσείων στις εκλογές 18/5 και 25/5

Λειτουργία Μουσείων στις εκλογές 18/5 και 25/5


Λειτουργία Μουσείων στις εκλογές 18/5 και 25/5
Συνάδελφοι,
σύμφωνα με σημερινό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σας ενημερώνουμε ότι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία του Κράτους κατά την 18η Μαϊου 2014, ημέρα διεξαγωγής δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς και κατά την 25η Μαϊου 2014, ημέρα διεξαγωγής εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών, θα λειτουργήσουν ως εξής:
Όσα λειτουργούν σε διπλή βάρδια (08:00 – 20:00) θα λειτουργήσουν 10:00 – 17:00.
Όσα λειτουργούν σε μονή βάρδια (08:00 – 15:00) θα λειτουργήσουν κανονικά.
Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 

 http://4.bp.blogspot.com/-ttp://wwwdimsynarx.blogspot.gr

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Ενημέρωση για τον επανέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ

Ενημέρωση για τον επανέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ


Ενημέρωση για τον επανέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΔΜΗΔ 13.5.14
Τη θέσπιση ενός αντικειμενικού συστήματος επανελέγχου της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου, υπό τη συνολική εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προβλέπει απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 42 του Νόμου 4250/2014 («Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ»).
Με αυτή την απόφαση καθορίζονται τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και η διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων, όπως οι προτεραιότητες των φορέων ή των ειδικοτήτων που θα ελεγχθούν, η σύνθεση των κλιμακίων ελέγχου, ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την περαίωση του έργου και η υποβολή περιοδικών εκθέσεων προόδου του έργου.
Συγκεκριμένα, η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προβλέπει:
- Την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο, με την οποία θα ζητείται από τις διευθύνσεις διοικητικού του συνόλου των φορέων του Δημοσίου να γνωστοποιήσουν αναλυτικά τα στοιχεία όσων μετέτρεψαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου, προκειμένου να συνταχθεί συνολική κατάσταση όλων των συμβασιούχων, καθώς και της διαδικασίας με την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή. Η συνολική κατάσταση θα προωθηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, αρμοδίως, στα κλιμάκια ελέγχου και το ΑΣΕΠ
- Τη συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου ανά φορέα ή ομάδες φορέων. Σημειώνεται, ότι το κάθε κλιμάκιο θα αποτελείται, τουλάχιστον, από δύο μέλη και θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτό, επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Δ’, ο υπάλληλος αποδεσμεύεται από την άσκηση των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του
- Τη θεσμοθέτηση συνεργασίας των συντονιστών των κλιμακίων για επανέλεγχο υποθέσεων ομοειδών φορέων και υιοθέτηση πρότυπων ελέγχων και εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και αρτιότητα του ελέγχου σε ομοειδείς φορείς.
- Την περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου και των αρμοδιοτήτων των κλιμακίων, καθώς και τη ρητή υποχρέωση των φορέων να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών
- Την περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας υποβολής του επαρκώς αιτιολογημένου πορίσματος στο ΑΣΕΠ
- Την περιγραφή ενδεικτικών συμπεριφορών που συνιστούν λόγο παράνομης μετατροπής, όπως η τυχόν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, η υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και η παρασιώπηση ή απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων.
- Τη δυνατότητα προηγούμενης ακρόασης του υπαλλήλου να εκφράσει τις θέσεις του ενώπιον του κλιμακίου ελέγχου και του ΑΣΕΠ
- Το δικαίωμα του ΑΣΕΠ να αναπέμψει το πόρισμα στο κλιμάκιο ελέγχου, εάν θεωρήσει ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η έκθεση
- Την υποχρέωση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου να εκδώσει, αμελλητί, πράξη, με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της θέσης, σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ κρίνει ότι στο πρόσωπό του δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις μετατροπής της σχέσης εργασίας με υπαιτιότητα του υπαλλήλου
- Τη σύνταξη συγκεντρωτικής έκθεσης από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να κωδικοποιηθούν τα συμπεράσματα και να υπάρξει συνολική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ενημέρωση μετά το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ Ενημέρωση μετά το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ

Ενημέρωση μετά το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ (8.5.14)


Ενημέρωση μετά το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ
Συνάδελφοι,
πραγματοποιήθηκε σήμερα 8.5.14 το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ. Η Δημοκρατική Συνεργασία σταχυολογώντας από τα όσα ειπώθηκαν σας ενημερώνει για τα εξής:
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΚΙΝHTIKOTHTA
Στις  17.5 λήγει η πρώτη φάση της διαθεσιμότητας και 2000 περίπου υπάλληλοι σε όλο το Δημόσιο οδεύουν προς την απόλυση. Από αυτούς περίπου 25 είναι από το ΥΠΠΟΑ. Προς κινητικότητα σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί το 1/3 περίπου των θέσεων αυτών και θα αφορούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ). Για τις θέσεις αυτές θα κάνει αίτηση όποιος θέλει και για όσους κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε κινητικότητα θα παρατείνεται το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Η κινητικότητα θα συνεχιστεί σε πολλές φάσεις έως το τέλος του χρόνου. Την ερχόμενη Δευτέρα με Τρίτη θα ανακοινωθεί ο αριθμός των θέσεων αυτής της φάσης. Θα υπάρχει η γενική μοριοδότηση και ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα δούμε και την ακριβή νομοθεσία. Για την ειδική μοριοδότηση υπάρχουν ενδοιασμοί από την πολιτική ηγεσία αφού έχει ήδη γίνει δικαστική προσφυγή εναντίον της ειδικής μοριοδότησης και από συλλόγους του ΥΠΠΟΑ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 Δόθηκε 5μηνη παράταση εφαρμογής του μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, δηλαδή θα ισχύσει από το 2015. Μένει να δούμε το οριστικό σχέδιο. Ο αριθμός θέσεων που προβλέπονται ξεπερνά τους ήδη υπηρετούντες, άρα δεν είναι άμεσο το πρόβλημα, θα προκύψει όμως όταν θα καταμεριστούν οι θέσεις και εκεί θα υπάρξουν μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός νομού. Ο Οργανισμός δεν θα ισχύει εις αεί. Θα επαναξιολογηθεί σε μια διετία (2016) και τότε υπάρχει ο κίνδυνος να κοπούν δομές αν κριθεί ότι δεν λειτούργησαν σωστά.
ΕΛΕΓΧΟΙ
Ανακοινώθηκε ότι οι ελεγκτές θα παραμείνουν μέσα στο ΥΠΠΟΑ, οι ίδιοι ή και άλλοι ως το τέλος του 2014 με εντολή πλήρους ελέγχου των πάντων. Έως τώρα έχουν βγεί 2 αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, η μια με ποινή στέρησης βαθμού για τρείς συναδέλφους και η άλλη με ποινή 4μηνης στέρησης μισθού για δυο συναδέλφους, οι οποίοι πήραν μέρος σε υπηρεσιακά συμβούλια που τότε αποφάσισαν τη μονιμοποίηση συναδέλφων για τους οποίους εκ των υστέρων έγιναν καταγγελίες και διεξάγεται έρευνα. Το πόρισμα των 47 (που είναι απόρρητο και δεν έχει δοθεί επίσημα σε κανένα φορέα) δεν το υπογράφει ο Υπουργός, αλλά κατά πληροφορίες το επικαλέστηκαν σε υπηρεσιακό συμβούλιο εναντίων συναδέλφων. Θα ερευνηθεί η υπόθεση και θα γίνουν αγωγές αν χρειαστεί.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δεν πρέπει να περάσει. Να δημιουργηθεί ένα νομικό κείμενο και να υποστηριχτούν οι συνάδελφοι να το ακολουθήσουν και να μην εφαρμόσουν την αξιολόγηση. Ακούγεται ότι θα πάει για μετά τις 18.5, θα δοθεί  παράταση διμήνου και θα γίνει σε κοινό καθεστώς με τους ΟΤΑ.
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ξανανοίγει το θέμα. Από 11/2 έως 11/8 γίνονται αιτήσεις από όσους αδικήθηκαν στην προηγούμενη φάση. Μέχρι τώρα έχουν καταθέσει αιτήσεις καθαρίστριες, φωτογράφοι, κάποιες μικρές ομάδες ΔΕ, ημερήσιοι φύλακες, αρχαιολόγοι, χημικοί, φυσικοί, για 70 ευρώ. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν έως τις 15.5. Η διαπραγμάτευση απαιτεί έκθεση αιτιολογημένη από δημόσιο νοσοκομείο και εμπεριστατωμένη και φυσικά πολιτική βούληση.
Αποφασίστηκε:
- Η ΠΟΕ-ΥΠΠΟ θα επιστρέφει τις συνδρομές των Πρωτοβάθμιων σωματείων στα ίδια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για περιπτώσεις υπαλλήλων που χρειάζονται δικαστική υποστήριξη, σε τυχών πειθαρχικές διώξεις.
- 24ωρη απεργία την Τρίτη 13.5.14 για όλα τα παραπάνω θέματα.

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Καταγγελία για τις περικοπές του εφάπαξ-Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Καταγγελία για τις περικοπές του εφάπαξ


ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ


Με αφορμή την επικείμενη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάνω στο θέμα των απανωτών, μεγάλων και αναδρομικών περικοπών του δικαιούμενου εφάπαξ ποσού, από χιλιάδες συνταξιούχους, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνει:
Με τους νόμους 3986/1-7-2011, 4024/27-10-2011, 4093/12 Νοεμβρίου 2012, επιβλήθηκαν περικοπές, αθροιστικά, κατά 42,67%(!!!) στα χορηγούμενα από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) εφάπαξ χρηματικά ποσά των συνταξιοδοτούμενων Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι περικοπές αυτές που επιβάλλει το Ταμείο στην ουσία συνιστούν κλοπή των χρημάτων των δικαιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων, δεδομένου ότι το εφάπαξ διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις εισφορές όλου του εργάσιμου βίου του κάθε Δημόσιου Υπάλληλου, χωρίς το κράτος να εισφέρει ούτε κατ’ ελάχιστο σε αυτό.
Μάλιστα το κράτος, με αυτούς τους νόμους του, δεν αρκέστηκε μονάχα σε αυτές τις απαράδεκτες, αυθαίρετες περικοπές, αλλά τις επέβαλε και αναδρομικά, για όσους είχαν εξέλθει σε σύνταξη από το 2010, δηλαδή τρία χρόνια πριν από την ψήφιση των παραπάνω νόμων!!! Έχουμε δηλαδή μια ακρότητα παγκόσμιας πρωτοτυπίας που μόνο με δημοκρατική ευνομούμενη πολιτεία δε συνάδει. Δηλαδή, οι υπηρεσίες του κράτους, αρχικά, αυθαίρετα δεν αποδίδουν τα οφειλόμενα στους δικαιούχους του εφάπαξ τη χρονική στιγμή που τα δικαιούνταν. Στη συνέχεια, μετά από τρία χρόνια, αντί να τα καταβάλουν και μάλιστα με τόκο όπως θα έπρεπε, όχι μόνον δεν τα δίνουν αλλά ψηφίζουν τους προαναφερόμενους νόμους και περικόπτουν στο μισό περίπου τα οφειλόμενα στους αναμένοντες δικαιούχους του εφάπαξ!!! Αυτό το αποφασίζει και το διατάζει το κράτος ενάντια στους πολίτες του. Αν βέβαια το έκαναν αυτό οι πολίτες προς το κράτος, τότε θα κλείνονταν σιδηροδέσμιοι στις φυλακές. Είναι κράτος δικαίου αυτό; Είναι δυνατό να βρεθεί δικαιοσύνη να νομιμοποιήσει αυτήν την κρατική βιαιότητα προς τους δικαιούχους του εφάπαξ;
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αγανάκτηση καταγγέλλει αυτήν την κρατική αυθαιρεσία και τον ακραίο αυταρχισμό της Κυβέρνησης και του κράτους και απαιτεί την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, αποδίδοντας, άμεσα στους δικαιούχους, ολόκληρο το εφάπαξ, χωρίς καμιά περικοπή.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Δικαίωση διαθεσίμων ΥΠΠΟΑ με απόφαση ασφαλιστικών

Δικαίωση διαθεσίμων ΥΠΠΟΑ με απόφαση ασφαλιστικών                                                     6 Μαΐου 2014 στις 11:44 π.μ.

Δικαίωση διαθεσίμων ΥΠΠΟΑ με απόφαση ασφαλιστικών
 «Δικαιώνει ακόμα 18 συναδέλφους η κύρια απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων»
Μετά την προσωρινή αναβολή της απόφασης για την πρώτη δίκη (των ασφαλιστικών μέτρων των συναδέλφων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα) που έγινε στις 7/1/2014, η απόφαση που εκδόθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι, δικαιώνει ακόμα 18 συναδέλφους στο ΥΠΠΟΑ  οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμα μεγάλη δικαίωση καθώς είναι τρίτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ
ΙΔΑΧ Διάφορες Ειδικότητες (18 άτομα)
 •          Δαλμάτσος Γεώργιος
 •          Μάνδαλου Ιουλία
 •          Τραπρατζή Αθηνά
 •          Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος
 •          Βαρτζιάς Δημήτριος
 •          Θέμελης Ανδρέας
 •          Καντρέβας Δημήτριος
 •          Κίσσας Γεώργιος
 •          Κυμιώνης Γεώργιος
 •          Αντωνάκος Παναγιώτης
 •          Κοτσαδάμ Ιωάννης
 •          Πύργα Ερμιόνη
 •          Σιντζανάκης Ιωάννης
 •          Ρούτουλας Ευάγγελος
 •          Βλάσης Κωνσταντίνος
 •          Τσακαλίδου Βαΐτσα
 •          Κριμιζάς Νικόλαος
 •          Γεωργοπούλου Αναστασία
      Ευχόμαστε καλή επιστροφή το συντομότερο δυνατό στις υπηρεσίες τους και με το καλό να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι που μεταφέρονται από αναβολή σε αναβολή
!

Για όσους συναδέλφους παίρνουν απόφαση Ασφαλιστικών κι επιστρέφουν

Από την επόμενη μέρα της απόφασης μπορούν να επιστρέψουν κανονικά στη δουλειά τους!
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
Ο υπάλληλος επιστρέφει στην εργασία του άμεσα συμπληρώνοντας μια αίτηση προς την υπηρεσία του! Στην αίτηση αυτή ενημερώνει για την απόφαση του δικαστηρίου (μονομελές πρωτοδικείου) και πως αναλαμβάνει!
Το κείμενο που συντάσσεται για την επάνοδό είναι το παρακάτω:

Θέμα: ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

"Σας γνωρίζω ότι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (προσωρινή διαταγή)  που εκδόθηκε στις 4/3/2014 επανέρχομαι στην υπηρεσία και δεν ισχύει η απόφαση για τη διαθεσιμότητά μου. Ανέλαβα υπηρεσία στις 5/3/2014 στα καθήκοντα που ασκούσα μέχρι την ημερομηνία (21/11/2013) που τέθηκα σε διαθεσιμότητα."

Αυτή  κατατίθεται στη γραμματεία της Υπηρεσίας μας.

Στη συνέχεια όταν καθαρογραφεί η απόφαση, η δικηγόρος τη στέλνει στην Ομοσπονδία και αυτή ενημερώνει εγγράφως (με την απόφαση) το νομικό τμήμα του υπουργείου.
 Μετά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες υπογράφει ο υπουργός κι αποστέλλεται στο τμήμα μισθοδοσίας για να ξεκινήσει κανονικά και όχι από την ΓΑΠ. 
Στην περίπτωση αυτή η μισθοδοσία έτρεξε από την προκαταβολή του 2ου μήνα από την επάνοδό του υπαλλήλου. Δηλαδή επιστράφηκαν 5/3 και η μισθοδοσία η κανονική μπήκε στις 27/4 (προκαταβολή Μαΐου) με αναδρομικά των 2 μηνών "σπασμένα" μισά - μισά (στην προκαταβολή και στην εξόφληση)!