Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

-Αρχαιοφύλακες-Νέος ΟργανισμόςΥΠ.ΠΟ.Α


Αρχαιοφύλακες-Νέος ΟργανισμόςΥΠ.ΠΟ.Α 


Σχετικά με τους αρχαιοφύλακες ο Νέος Οργανισμός προβλέπει τα εξείς:

Αποτέλεσμα εικόνας για αρχαιοφύλακες Άρθρο 19

Στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανήκει και το   Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Φύλαξης το οποίο είναι αρμόδιο για:
αα) Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων φύλαξης σε αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και μουσεία.

ββ) Την οργάνωση εκπαίδευσης του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε αρχαιοφυλακτικό προσωπικό, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

γγ) Την διατύπωση προτάσεων για θέματα του καθηκοντολογίου, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 25 και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων που αναφέρονται παρακάτω δημιουργούνται Γραφεία Φύλαξης – Πληροφόρησης

στ) Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης
Στις παρακάτω Περιφερειακές Υπηρεσίες συγκροτείται Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης:
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & νήσων
4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος
10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
11. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
12. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
13. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου


Το Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
 Επιπλέον μεριμνά για την ευταξία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και εν γένει για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού, όπως επίσης συντονίζει τους ορισμένους υπεύθυνους αρχιφύλακες.

Του Γραφείου ορίζεται επικεφαλής υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων.
 Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ εποπτεύει και συντονίζει τους κατά τόπους υπευθύνους αρχιφύλακες αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Σε όσες οργανικές μονάδες δεν συγκροτείται το σχετικό Γραφείο, οι αρμοδιότητές του αποτελούν καθήκοντα των ορισμένων ως υπευθύνων αρχιφυλάκων, οι οποίοι αναφέρονται στον εκάστοτε Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Ο υπεύθυνος αρχιφύλακας αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή μουσείου είναι υπάλληλος  του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων είναι αρμόδιος για: την ασφάλεια, τη φύλαξη αρχαιολογικών μουσείων, χώρων, αποθηκών αρχαιοτήτων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων.
 Συντονίζει και εποπτεύει το αρχαιοφυλακτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης του.
 Επιπλέον, μεριμνά για την ευταξία και εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά των υπαλλήλων του Κλάδου/ Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης.
 Ο αρχιφύλακας οφείλει να συνδράμει το έργο των τμημάτων των ΕΦΑ και ΕΠΥ, ενώ είναι δυνατόν να επικουρείται στο έργο του από αναπληρωτή/ες αρχιφύλακα, οι οποίοι, κατόπιν πρότασης του, ορίζονται με  απόφαση του Προϊσταμένου των ΕΦΑ  και ασκούν τα καθήκοντα, που τους ανατίθενται.
 Εφόσον στην ΕΦΑ λειτουργεί Γραφείο Φύλαξης – Πληροφόρησης τότε ο/οι αρχιφύλακες συνεργάζονται άμεσα και καθημερινά με τον προϊστάμενο του Γραφείου στον οποίο αναφέρονται. 

Οργανισμός ΥΠΠΟΑ

Οργανισμός ΥΠΠΟΑ

Οργανισμός ΥΠΠΟΑ
Συνάδελφοι,
Το τελικό κείμενο του Νέου Οργανισμού Λειτουργίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.,  στάλθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και προωθήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μαζί με τα άλλα νέα οργανογράμματα του Δημοσίου.
Δυστυχώς , η Πολιτική ηγεσία δεν τήρησε τη δέσμευσή της, πως θα γίνει διάλογος με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, πάνω στο τελικό κείμενο, το οποίο θα παραδινόταν στα σωματεία πριν φύγει από το ΥΠΠΟΑ.
Θα επανέλθουμε σύντομα με αναλυτικές παρατηρήσεις.

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Μητσοτάκης: Εκχώρηση δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες. Στο στόχαστρο υπάλληλοι μισθοδοσίας, έκδοσης εισιτηρίων, φύλαξης, καθαριότητας

Μητσοτάκης: Εκχώρηση δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες. Στο στόχαστρο υπάλληλοι μισθοδοσίας, έκδοσης εισιτηρίων, φύλαξης, καθαριότητας

0 σχόλια
Μητσοτάκης: Εκχώρηση δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες. Στο στόχαστρο υπάλληλοι μισθοδοσίας, έκδοσης εισιτηρίων, φύλαξης, καθαριότητας

Υπέρ της εκχώρησης δημόσιων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα τάχθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας πτυχές του ακραία νεοφιλελεύθερου σχεδίου για την πλήρη διάλυση του δημοσίου και του κοινωνικού κράτους

– «Δυστυχώς για τον ίδιο αλλά ευτυχώς για το λαό και την κοινωνία, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις αντικοινωνικές του πολιτικές», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές

Υπέρ της εκχώρησης δημόσιων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα τάχθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την συνομιλία του με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα ο οποίος φαίνεται ότι διαθέτει ευήκοα ώτα σε κάθε πρόταση αναδιανομής πόρων και εξουσίας υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων.
Ως παράδειγμα, ο Κ. Μητσοτάκης, έφερε τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. «Ξέρετε πόσοι υπάλληλοι ασχολούνται με τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων; Χιλιάδες. Αν αυτή η υπηρεσία εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα θα απελευθερωθούν άνθρωποι και πόροι», επισήμανε. Ως δεύτερο παράδειγμα έφερε το σύστημα εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους, που, επίσης, θα μπορούσαν να δοθούν σε ιδιωτική εταιρεία. Ακόμη, επέμεινε ότι το Δημόσιο δεν θα έπρεπε να έχει καθαρίστριες και σχολικούς φύλακες που θα μπορούσαν να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα. Ανθρώπους, υποστήριξε, που το κράτος τούς κρατά όμηρους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ακυρώνουν τα δικαστήρια. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Δημόσιο πάντα θα προσλαμβάνει κόσμο, «εμείς έχουμε δεσμευτεί στην πολιτική πέντε προς έναν, αλλά ο ένας που προσλαμβάνεται θα πρέπει να είναι χρήσιμος».

«Μαξίμου: Επιτέλους ο Μητσοτάκης ξεδίπλωσε το αντικοινωνικό του μένος»

Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν την «ομολογία» Μητσοτάκη ως εξής:
«Επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης ξεδίπλωσε το αντικοινωνικό του μένος χωρίς κανέναν ενδοιασμό ή ίχνος ντροπής. Χαρακτήρισε «άχρηστους» τους εργαζόμενους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τους σχολικούς φύλακες και τις καθαρίστριες!
Δεσμεύθηκε για αθρόες απολύσεις στο Δημόσιο προς όφελος των συμφερόντων που τόσα χρόνια λυμαίνονταν τα κρατικά ταμεία με τις αναθέσεις εργολαβιών σε ιδιώτες. Για την υλοποίηση δηλαδή του αρρωστημένου του ονείρου για πολιτική σοκ και δέους σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων. Δυστυχώς για τον ίδιο αλλά ευτυχώς για το λαό και την κοινωνία, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις αντικοινωνικές του πολιτικές».
 Αναλυτικά, όσα είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ:
Υπέρ της καθιέρωσης υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής καθώς και Εθνικού Συμβουλίου Ψηφιακής Πολιτικής τάχθηκε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα, στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΣΕΒ με θέμα «Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας, ο δρόμος προς την Ανάπτυξη».
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του κ. Φέσσα εάν συμφωνεί με τη θέση του ΣΕΒ ότι πρέπει να υπάρξει Εθνικό Συμβούλιο Ψηφιακής Πολιτικής και ότι αυτό είναι θέμα τεχνοκρατικό και διαχρονικό και όχι πολιτικό, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως συμφωνεί και ότι σε ένα τέτοιο θέμα θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση. «Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, έχουμε πολλά πεδία αντιπαράθεσης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά πρόσθεσε ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να ορισθεί υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής που δεν θα είναι πολιτικός, αλλά από την αγορά και θα έχει στην αρμοδιότητά του τη Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Παράλληλα, θα πρέπει να ενοποιηθούν οι διάσπαρτες δομές. Τώρα, σημείωσε, υπάρχει σύγχυση, καθώς υπάρχει η Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής που υπάγεται στον πρωθυπουργό, υπάρχει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και υπάρχουν και αρμοδιότητες στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το Δημόσιο και οι σχέσεις του με τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ψηφιακός αριθμός, που θα ακολουθεί τον πολίτη από τη στιγμή που γενιέται και σε όλη του τη ζωή. Να προχωρήσουμε στην έκδοση ψηφιακής ταυτότητας. Η επόμενη ταυτότητα, υποστήριξε, θα έχει ψηφιακά χαρακτηριστικά, θα δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής. Αυτό έπρεπε να γίνει χθες, ώστε ο πολίτης να εξασφαλίζει ασφαλή διασύνδεση με το Δημόσιο, συμπλήρωσε.
Ο αρχηγός της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα ή και της εκχώρησης δημοσίων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Ως παράδειγμα έφερε τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. «Ξέρετε πόσοι υπάλληλοι ασχολούνται με τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων; Χιλιάδες. Αν αυτή η υπηρεσία εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα θα απελευθερωθούν άνθρωποι και πόροι», επισήμανε. Ως δεύτερο παράδειγμα έφερε το σύστημα εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους, που, επίσης, θα μπορούσαν να δοθούν σε ιδιωτική εταιρεία. Ακόμη, επέμεινε ότι το Δημόσιο δεν θα έπρεπε να έχει καθαρίστριες και σχολικούς φύλακες που θα μπορούσαν να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα. Ανθρώπους, υποστήριξε, που το κράτος τούς κρατά όμηρους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ακυρώνουν τα δικαστήρια. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Δημόσιο πάντα θα προσλαμβάνει κόσμο, «εμείς έχουμε δεσμευτεί στην πολιτική πέντε προς έναν, αλλά ο ένας που προσλαμβάνεται θα πρέπει να είναι χρήσιμος».
Μιλώντας για την εκπαίδευση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είναι απόλυτως απαραίτητο να διδάσκουμε προγραμματισμό στα σχολεία. Ο προγραμματισμός είναι γλώσσα, ο ψηφιακός κόσμος θα είναι η πραγματικότητα των νέων παιδιών. Οι δεξιότητες αυτές θα είναι απαραίτητες σε έναν κόσμο που δεν φανταζόμαστε με τι ταχύτητα αλλάζει». Τάχθηκε υπέρ της διά βίου μάθησης και της ψηφιακής κατάρτισης. «Εγώ δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός και δεν φιλοδοξώ να μείνω. Μετά την πολιτική υπάρχει και μία άλλη ζωή», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση του κ. Φέσσα για το τι θα κάνει για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, απάντησε: «Επεξεργαζόμαστε μία σειρά σκέψεις που θα συνδέουν τους ευρωπαϊκούς πόρους για να ενθαρρύνουμε επιχειρήσεις υπό την σκέπη της έρευνας και τεχνολογίας. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία να κάνουν το ψηφιακό άλμα. Πολλά προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσει το κράτος, θα τα λύσει η αγορά και ο ανταγωνισμός. Πάντως, μπορούν να γίνουν πολλά για την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, είτε με απλοποίηση διαδικασιών, είτε με κεφάλαια. Η τεχνολογική πρόοδος και προσαρμογή είναι συνθήκη επιβίωσης των επιχειρήσεων».
Κλείνοντας ο κ. Φέσσας ανέφερε ότι ο ΣΕΒ πάτησε το κουμπί και θα βάλει πόρους και ανθρώπους για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και την ψηφιοποίηση της οικονομίας και της πολιτείας και ρώτησε εάν είναι έτοιμη η ΝΔ να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Έχουμε μία εξαιρετική ομάδα που ασχολείται με ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε προκαταλήψεις, το θέμα είναι η γάτα να πιάνει ποντίκια. Θα διαμορφώσουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».
http://www.neapnyka.gr

…Κάποιοι άνθρωποι έχουν κοντή μνήμη, κάποιοι άλλοι αρέσκονται σε αυταπάτες, άλλοι πάλι νομίζουν ότι θα είναι πάντα και μόνο αυτοί στο απυρόβλητο, κάποιοι απλώς δεν σκέφτονται οι ίδιοι και το έχουν αναθέσει σε άλλους, άλλοι βλέπουν το άμεσο προσωπικό συμφέρον και για το απώτερο μέλλον «έχει ο θεός», κάποιοι άλλοι αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους κι αρέσκονται να τζογάρουν με τις ζωές των άλλων…
Σε όλους αυτούς και σε όσους δεν αναφέρθηκαν, αφιερώνει κάθε τρεις και λίγο τις δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης, συνεπής, σταθερός, πιστός (το έχει αποδείξει με πράξεις άλλωστε στο παρελθόν) στις απόψεις του για τεμπέληδες και άχρηστους Δημόσιους Υπαλλήλους, για μικρό κι ευέλικτο Δημόσιο Τομέα, για διάλυση του κοινωνικού κράτους και της υγείας, για εκχώρηση δημόσιων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, για διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των φιλέτων της από ιδιώτες.
Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως ή αλλιώς ας πρόσεχαν οι κουμπούρες…
Τα ίδια λέει και τα φωνάζει από το 2013, 2014, 2015. Για του λόγου το αληθές, μπείτε στην νέα Πνύκα, γράψτε στην αναζήτηση «μητσοτάκης» και θα σας βγάλει δεκάδες άρθρα. Μετά γράψτε «απολύσεις» και θαυμάστε…
Όταν του δόθηκε η ευκαιρία ξεκίνησε να τα κάνει πράξη - θυμηθείτε την εποχή σοκ και δέους σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων: καθαρίστριες, σχολικούς φύλακες, δημοτικούς αστυνομικούς, σχεδιαστές, επανέλεγχο του ΠΔ Παυλόπουλου, καταγγελίες στο ΣΕΕΔ, αξιολόγηση συνδεδεμένη με απολύσεις .. «δεν έφαγε και λίγους …»…- αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε επειδή άλλαξε η κυβέρνηση.
Χθές είπε στον πρόεδρο του ΣΕΒ να δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, το σύστημα εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους, έβαλε στο στόχαστρο ξανά υπάλληλους μισθοδοσίας, έκδοσης εισιτηρίων, φύλαξης, καθαριότητας…
Γιατί τα ίδια και τα ίδια συνέχεια; Είναι εμμονικός, νεοφιλελεύθερος κλπ; ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙ’ ΑΥΤΟ!
Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. ΤΕΛΕΙΑ.
Συνάδελφοι αρχαιοφύλακες,
Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές του Κυριάκου θυμηθείτε και κάτι ακόμη.
Η Δημοκρατική Συνεργασία πάγια και διαχρονικά υποστηρίζει ότι πρέπει στα κύρια καθήκοντά μας να θεσμοθετηθούν και αυτά που ασκούμε επικουρικά, δηλ. τα πωλητέα και τα εισιτήρια, αφού κατοχυρώνουν την επιβίωση του κλάδου και είναι όπλο, όχι μόνο για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας αλλά και για να συνεχίσουμε να έχουμε δουλειά!
Με τις δηλώσεις Μητσοτάκη αποδεικνύεται ότι έχουμε δίκιο και ότι όποιος παίζει με τα πωλητέα-εισιτήρια, παίζει με τη δουλειά και τη ζωή μας!
Ωστόσο, δεν φταίει μόνο ο Κυριάκος αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά και όλοι όσοι με τις πράξεις, την υστεροβουλία, την ανοχή, την αδιαφορία, την ανάθεση κλπ, άλλος λίγο – άλλος πολύ, αλείφουν βούτυρο στο ψωμί του, διακινδυνεύοντας τις ζωές της πλειοψηφίας των συναδέλφων που εργάζονται υπεύθυνα κι ευσυνείδητα, στηριζόμενοι αποκλειστικά στη δουλειά τους για να θρέψουν τις οικογένειές τους!
Όλους αυτούς συνάδελφοι στο χέρι μας είναι να τους απομονώσουμε και να τους σταματήσουμε.
Έχουμε αξιοπρέπεια, μνήμη, δύναμη και υποχρέωση! Στους εαυτούς μας πάνω απ’ όλα!