Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Προκήρυξη χωρίς «παρατράγουδα» δεν γίνεται!Προκήρυξη χωρίς «παρατράγουδα» δεν γίνεται!


Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις θέσεις ΜΚΟ στο ΥΠΠΟ. Και όπως γράφει και ο τίτλος, προκήρυξη χωρίς «παρατράγουδα» με ρεαλιστικά ή όχι παράπονα, προσωπικά αδυνατώ να θυμηθώ.

Με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις κυρίως γυναικών, αλλά και ανδρών κατά περίσταση. Παρακάμπτοντας τις αρχικές διαμαρτυρίες για τους ηλικιακούς περιορισμούς και τον ελαστικό τρόπο απασχόλησης - κατάρτισης που υιοθετήθηκε από την πολιτεία γι' αυτές τις θέσεις εργασίας στον πολιτισμό που είναι εξίσου σεβαστές, σοβαρές ενστάσεις ακούγονται, τις οποίες βεβαίως θα τις δούμε και γραπτώς σύμφωνα με την διαδικασία των ενστάσεων, για την αναγνώριση της στρατιωτιωκής θητείας ως εμπειρίας-προυπηρεσίας φύλαξης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. Αυτή η «παρ-ερμηνεία» της εμπειρίας, η οποία εμπειρία μάλιστα αποτελεί προαπαιτούμενο για την αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων από τους Δικαιώχους Φορείς και κατ' επέκταση το ΑΣΕΠ χωρίς μοριοδότηση και αποτέλεσε βασικό κριτήριο απόρριψης σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, αυτομάτως προάγει «αδικία» και «αναξιοκρατία» ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες κατά πρώτο λόγο(μαλλον το φεμινιστικό κίνημα θα πρέπει να ξαναφυπνιστεί), αφού οι γυναίκες ως γνωστόν δεν υποχρεούνται στρατιωτικής θητείας και προφανώς ξεκίνησαν από διαφορετική αφετηρία την μάχη για μια θέση ΜΚΟ στο ΥΠΠΟ, αλλά και μεταξύ ανδρών συνυποψηφίων, αφού μόνο οι «προνοητικοί» και καλά «πληροφορημένοι» συμπεριέλαβαν στα δικαιολογητικά τους το απολυτήριο του στρατού. Το σημαντικότερο είναι ότι η προκήρυξη δεν το ανέφερε πουθενά, με αποτέλεσμα να πιαστούν εξ απίνης πολλοί άνδρες υποψήφιοι.

Προσωπικά θεωρώ απόλυτα δίκαιες τις διαμαρτυρίες και τις ενστάσεις, αφού αυτή «φωτογραφίζει» χωρίς «φλας» είναι αλήθεια, άνδρες υποψηφίους και μάλιστα καλά «πληροφορημένους». Να τονίσω εδώ, ότι παλαιότερα δεν ίσχυε αυτό σε καμία προκήρυξη συμβασιούχων και δεν γνωρίζω ομολογώ, πότε κι αν αυτό προστέθηκε με κάποιον τρόπο(ΦΕΚ) σαν απόδειξη και κριτήριο εμπειρίας. Απορίας άξιον, πως η Πολιτεία και το ΥΠΠΟ που κόπτεται για τον πολιτισμό μας και τον θεωρεί «εθνικό προϊόν» θέσπιζοντας σεμινάρια, κατάρτιση, STAGE και ΙΕΚ Φύλαξης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους θέτοντας ως προτεραίοτητα την εξειδίκευση και , έφτασε στο «έσχατο» σημείο να εξομοιώνει τη φύλαξη στρατοπέδων και τη στρατιωτική θητεία, με την προυπηρεσία και κατάρτιση υπαλλήλων φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Υπάρχουν και πολλές άλλες ενστάσεις, αλλά δεν είναι της στιγμής να τις αναλύσουμε αφού δεν πρόκειται για «κανονική» προκήρυξη, παρά για ακόμη ένα «μπάλωμα» στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου