Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013


 Προσλήψεις ΚΟΧ στον Πολιτισμό και "Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας"Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , η ισότιμη συμμετοχή ενδιαφερομένων ανέργων με πιστοποίηση φοίτησης στην ειδικότητα «Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας» επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ σε προγράμματα ΚΟΧ στον Πολιτισμό αλλά και στο σύνολο των προγραμμάτων προσλήψης έκτακτου ή μη προσωπικού (ΑΣΕΠ) επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια και στις κατά περίπτωση οδηγίες του φορέα πρόσληψης /απασχόλησης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ που σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς , - Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού και ΑΣΕΠ - διαμορφώνουν το πλαίσιο των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος φύλακας μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για να απασχοληθεί στο αντικείμενο της Ασφάλειας /Φύλαξης Αρχαιοτήτων.Κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα Ασφάλειας/φύλαξης και λειτουργείας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τουΕξειδικευμένου στο αντικείμενο της Ασφάλειας/Φὐλαξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι της ειδικότητας : Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΕΚ

αν και εφόσον ο φορέας πρόσληψης το επιθυμεί, δύναται να συμμετέχουν σε προκηρύξεις ως ενδιαφερόμενοι

ισότιμα με τους πιστοποιημένους αποφοίτους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων .

Η διαβάθμιση μεταξύ των δύο ειδικοτήτων

- Κατά προτεραιότητα απορρόφηση της μίας ειδικότητας εν ελλείψει της άλλης - άπτεται κεντρικής απόφασης του φορέα πρόσληψης.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών της ισχύουσας νομοθεσίας : (κάντε κλικ στα συν. αρχεία)
επιβάλλεται η ΠΡΟΣΟΧΗ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην διάκριση δύο διαφορετικών ειδικοτήτων με διαφορετικά νομικά και θεσμικά δικαιώματα.

Της ειδικότητας « Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΕΚ» και της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Το «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που πιστοποιείται μέσω εξετάσεων ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ μετά από παρακολούθηση ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ΚΕΚ ή ΙΕΚ δεν επέχει θέση Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Οι προκηρύξεις ΚΟΧ που έχουν έως σήμερα εκδοθεί έχουν σαφή αναφορά στην ειδικότητα


Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας και ΟΧΙ στην ειδικότητα : Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

| Συνημμένα:  Ν3707 ΙΔ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.pdf  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΝ. ΠΛΑΙΣΙΟ.pdf

πηγή:01/02/2013 Προσλήψεις ΚΟΧ στον Πολιτισμό και "Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας" - Σύλλογος Σπουδαστών κι Αποφοίτων ΙΕΚ με ειδικότητα "Φύλακας Μουσείων κι Αρχαιολογικών Χώρων"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου