Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Υπολογισμός αμοιβών για Κυριακές & πέραν του Πενθημέρου αρχαιοφυλάκων

Υπολογισμός αμοιβών για Κυριακές & πέραν του Πενθημέρου αρχαιοφυλάκων

Υπολογισμός αμοιβών για Κυριακές & πέραν του Πενθημέρου αρχαιοφυλάκων
Κατατέθηκε στις 10/1/2012 για ψήφιση, σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015″, στο οποίο το άρθρο 34, παρ. 5 αναφέρεται στα Πέραν του Πενθημέρου για το Φυλακτικό Προσωπικό και καθορίζει τον τρόπο αμοιβής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου